JAKI ma być w 2017 r...

JAKI ma być w 2017 r. PODATEK od rolniczej sprzedaży detalicznej? Do kwoty 20 000 zł rocznie będzie zwolnienie od PIT, jeżeli: 1/ co najmniej 50% przysmaku przygotowano z surowców roślinnych lub zwierzęcych wytworzonych przez danego rolnika (wodę się pomija!); 2/ sprzedaje się we własnym gospodarstwie lub w obiektach przeznaczonym do handlu; 3/ do pomocy w wytworzeniu nie zatrudniono osób spoza rodziny rolnika (za wyjątkiem rzeźnika, specjalisty od rozbiórki mięsa lub młynarza); 4/ sprzedaje się bezpośrednio konsumentom a nie pośrednikom-przedsiębiorcom; 5/ prowadzi się ewidencję sprzedaży (numer kolejny wpisu, kiedy, ile i co sprzedano, ile zarobiono – narastająco od początku roku podatkowego). Zwolnienie jest pomocą de minimis. Od nadwyżki sprzedaży płacić się będzie podatek zryczałtowany – 2%. Rolnik może też prowadzić inną działalność pozarolniczą.

Szczegółowe brzmienie przepisów dla ciekawych: Art. 20 ust. 1C ustawy o PIT 1c. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się również przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli:

  1. sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;
  2. przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyłączeniem uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów przez rolnika prowadzącego działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego;
  3. sprzedaż odbywa się wyłącznie w miejscach: a) w których produkty te zostały wytworzone, lub b) przeznaczonych do prowadzenia handlu;
  4. jest prowadzona ewidencja sprzedaży, o której mowa w ust. 1e;
  5. ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody. 1d. Za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy uważa się również mąkę wytworzoną ze zboża pochodzącego z własnej uprawy. 1d. Za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy uważa się również mąkę, kaszę, płatki, otręby, oleje i soki wytworzone z surowców pochodzących z własnej uprawy.

1e. Podatnicy osiągający przychody, o których mowa w ust. 1c, są obowiązani prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych zawierającą co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku oraz ilość i rodzaj przetworzonych produktów. Dzienne przychody są ewidencjonowane w dniu sprzedaży. 1ea. W ramach rolniczego handlu detalicznego dopuszcza się sprzedaż na rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 1c pkt 1, do wysokości ilości żywności określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 44a ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r. poz. 594, z późn. zm.). 1f. Ewidencję sprzedaży, o której mowa w ust. 1e, należy posiadać w miejscu sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

https://www.facebook.com/centrumCOPR/ https://www.facebook.com/centrumCOPR/photos/a.530320283832159/577693439094843/JAKI ma być w 2017 r. PODATEK od rolniczej sprzedaży detalicznej? Do kwoty 20 000 zł rocznie będzie zwolnienie od PIT, jeżeli: 1/ co najmniej 50% przysmaku przygotowano z surowców roślinnych lub zwierzęcych wytworzonych przez danego rolnika (wodę się pomija!); 2/ sprzedaje się we własnym gospodarstwie lub w obiektach przeznaczonym do handlu; 3/ do pomocy w wytworzeniu nie zatrudniono osób spoza rodziny rolnika (za wyjątkiem rzeźnika, specjalisty od rozbiórki mięsa lub młynarza); 4/ sprzedaje się bezpośrednio konsumentom a nie pośrednikom-przedsiębiorcom; 5/ prowadzi się ewidencję sprzedaży (numer kolejny wpisu, kiedy, ile i co sprzedano, ile zarobiono – narastająco od początku roku podatkowego). Zwolnienie jest pomocą de minimis. Od nadwyżki sprzedaży płacić się będzie podatek zryczałtowany – 2%. Rolnik może też prowadzić inną działalność pozarolniczą.

Szczegółowe brzmienie przepisów dla ciekawych: Art. 20 ust. 1C ustawy o PIT 1c. Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się również przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli:

  1. sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;
  2. przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyłączeniem uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów przez rolnika prowadzącego działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego;
  3. sprzedaż odbywa się wyłącznie w miejscach: a) w których produkty te zostały wytworzone, lub b) przeznaczonych do prowadzenia handlu;
  4. jest prowadzona ewidencja sprzedaży, o której mowa w ust. 1e;
  5. ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody. 1d. Za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy uważa się również mąkę wytworzoną ze zboża pochodzącego z własnej uprawy. 1d. Za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy uważa się również mąkę, kaszę, płatki, otręby, oleje i soki wytworzone z surowców pochodzących z własnej uprawy.

1e. Podatnicy osiągający przychody, o których mowa w ust. 1c, są obowiązani prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych zawierającą co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku oraz ilość i rodzaj przetworzonych produktów. Dzienne przychody są ewidencjonowane w dniu sprzedaży. 1ea. W ramach rolniczego handlu detalicznego dopuszcza się sprzedaż na rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 1c pkt 1, do wysokości ilości żywności określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 44a ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r. poz. 594, z późn. zm.). 1f. Ewidencję sprzedaży, o której mowa w ust. 1e, należy posiadać w miejscu sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

Odpowiedz na ten wątek

Ta strona używa plików cookie i innych technologii śledzenia do rozróżniania poszczególnych komputerów, ustawiania spersonalizowanych usług, celów statystycznych i analitycznych oraz dostosowywania treści i reklam. Ta strona może również zawierać pliki cookie innych firm. Jeśli nadal korzystasz z witryny, zakładamy, że akceptujesz bieżące ustawienia, ale możesz zmienić je w dowolnym momencie. Więcej informacji tutaj: Polityka prywatności