#odbiór #odbiórtechniczny #prawo #prawobudowlane #dokumentacjabudowy...

#odbiór #odbiórtechniczny #prawo #prawobudowlane #dokumentacjabudowy #dokumentacjapowykonawcza

Szanowny Panie jerzy56678, Drodzy Grupowicze!

Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w następującej sprawie. Zakupiłam (na razie umowa deweloperska i została ostatnia transza płatności) lokal w zespole czterech budynków jednorodzinnych dwulokalowych. Ja określam to mianem mini-segmentu. Deweloper w tej inwestycji wybudował 40 takich lokali. Do lokalu przynależy ogródek oraz 2 miejsca postojowe wraz z wiatą śmietnikową. Obecnie deweloper złożył wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zezwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego. Po uzyskaniu zezwolenia będzie wzywał nabywców do odbioru lokali mieszkalnych. Odbiór ma być opóźniony o prawie 4 miesiące w stosunku do daty z umowy deweloperskiej. Wg mojej wiedzy, do tej pory właściciele mieszkań na poprzednich etapach tej inwestycji nie otrzymywali całości dokumentacji, o której jasno stanowią przepisy ustawy prawo budowlane, a która, jak rozumiem, później może być kluczowa przy rozstrzyganiu wątpliwości w przypadku np. usterek lub błędów w wykonaniu poszczególnych etapów budowy i dochodzenia ewentualnych roszczeń. Na pierwszym etapie inwestycji nie wykonano hydroizolacji fundamentów, a dziennik budowy zaginął. Był w inspektoracie i "wyparował". Deweloper twierdzi, że go nie posiada. Wygodne, bo trudno ustalić kto może być pociągnięty do odpowiedzialności. ?Niektóre mieszkania uległy poważnemu zawilgoceniu od fundamentów. Deweloper zlecał odkopanie ich i uzupełnianie hydroizolacji. Rok po tym jak brak hydroizolacji fundamentów został ujawniony, jeszcze nie wszyscy lokatorzy doczekali się prac naprawczych. Są też inne usterki, o których nie będę się rozpisywać. Generalnie konkluzja jest taka, że nie można ufać, że wszystkie prace budowlane zostały wykonane prawidłowo, zgodnie ze sztuką budowlaną.

Czeka mnie niebawem odbiór techniczny i zastanawiam się czy mogę się domagać od dewelopera podczas odbioru tych wszystkich dokumentów, o których stanowi art. 60 w/w ustawy. Na odbiór zamierzam oczywiście zabrać fachowca - inżyniera specjalizującego się w odbiorach.

W oparciu o Pana Jerzego ogromne doświadczenie oraz innych osób z grupy: czy to jest jakiś wielki kłopot i koszt przygotować dla każdej osoby odbierającej lokal pakiet wszystkich dokumentów, m.in. dziennika budowy, projektów dotyczących danego lokalu, kopii pozwolenia, dokumentacji powykonawczej? Deweloper oddał już kilkadziesiąt mieszkań w poprzednich etapach i ani jedna osoba tej dokumentacji nie otrzymała. Czy słusznym jest upierać się przy otrzymaniu tych dokumentów? Czym ryzykuję? Czy powinnam odmówić dokonania odbioru, jeśli deweloper nie przekaże mi całości dokumentacji?

Dodam, że po sprzedaży lokali nie będzie żadnej wspólnoty mieszkaniowej i każdy będzie odpowiadał za swoją nieruchomość, szczególnie po upływie rękojmi. Są to lokale bezczynszowe.

Przytaczam przepisy z ustawy prawo budowlane: Art. 60. Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 12) pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 13) dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu; 14) dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Odpowiedz na ten wątek

Ta strona używa plików cookie i innych technologii śledzenia do rozróżniania poszczególnych komputerów, ustawiania spersonalizowanych usług, celów statystycznych i analitycznych oraz dostosowywania treści i reklam. Ta strona może również zawierać pliki cookie innych firm. Jeśli nadal korzystasz z witryny, zakładamy, że akceptujesz bieżące ustawienia, ale możesz zmienić je w dowolnym momencie. Więcej informacji tutaj: Polityka prywatności