Odpowiedź NR 27 Wojciech Sikorski: „Czy warto stosować beton...

Odpowiedź NR 27 Wojciech Sikorski: „Czy warto stosować beton wodoszczelny na ławy?”

Pytanie to jest nie tylko ważne, ale i „na czasie”, ponieważ coraz częściej spotykam projekty budowlane, w których rolę hydroizolacji stanowi beton tzw. wodoszczelny. Coraz częściej otrzymuję też zapytania od kompletnie zdezorientowanych inwestorów o możliwość zastosowania betonu wodoszczelnego zamiast hydroizolacji - nie tylko w ławach, fundamentach i płytach, ale nawet w stropach, tarasach i balkonach. Sądzę, że powodem takiej dewiacji technicznej jest dosadne tłumaczenie nazwy „wodoszczelny” - coś na podobieństwo także mylnie interpretowanego pojęcia „paroizolacja” myśląc o folii. Najwyższy czas rozwiać kolejny fałszywy mit.

Trzeba zaznaczyć, że jest możliwe uzyskanie pewnego stopnia wodoszczelności betonu czyli zmniejszenia jego nasiąkliwości, ale nie jest to proste i zależy od takich czynników jak: • rodzaj, marka i ilość użytego cementu, • rodzaj i dobór kruszywa wg krzywej przesiewu, • temperatura i wilgotność podłoża oraz otoczenia podczas prac, • dokładność i równomierność zagęszczenia mieszanki po ułożeniu, • rodzaje i dawki domieszek upłynniających i opóźniających wiązanie cementu, • rodzaj i dawkowanie dodatków i domieszek uszczelniających, • jak najmniejszy wskaźnik w/c (wody do cementu), • specjalna pielęgnacja betonu przez minimum 14 dni. Wszystkie te czynniki i uwarunkowania są niezwykle ważne i muszą być bezwzględnie i jednocześnie spełnione. Spotykam też często przekonanie wykonawców, że jeśli do mieszanki betonowej dodadzą domieszkę uszczelniającą, to beton będzie uszczelniony i nie będzie nasiąkać wodą. Przez analogię równie błędnego pojęcia, że jeśli do mieszanki betonu doda się domieszkę mrozoodporną, to można betonować w mróz. Nic bardziej błędnego!

Jak wykazały badania betonu wodoszczelnego w Bochum w Niemczech w roku 1995, nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie wsiąkania wody w beton - nawet ze spełnieniem w/w wymagań - nawet w warunkach laboratoryjnych. Badane były betony mające wiek 270 do 320 dni i po 72 godzinach kontaktu z wodą. Podobne efekty badań uzyskano w Polsce na Politechnice Krakowskiej i innych uczelniach. Wyniki prowadzą do jednoznacznego wniosku, że nie jest możliwe uzyskanie beton całkowicie wodoszczelnego, lecz co najwyżej betonu o mniejszej nasiąkliwości. Wynika to z tego, iż nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie por, kapilar i mikrorys skurczowych w betonie.

Zaznaczam, że norma EN PN 934-2:2002 - dotycząca domieszek uszczelniających beton, wymaga, by domieszka zmniejszyła podciąganie kapilarne w betonie 90-dniowym (w porównaniu z betonem wzorcowym) o przynajmniej 40%. Zatem, dzięki domieszkom uszczelniającym można uzyskać istotne zmniejszenie nasiąkliwości betonu, ale się jej nie eliminuje! Jak wykazują badania, beton tzw. wodoszczelny w całej masie płyty grubości np. 30 cm i większej, może być nie przepuszczalny dla wody, ale część betonu od strony styku z wodą, będzie zawsze przesiąknięta do pewnej grubości. Jeśli w tej strefie znajdzie się zbrojenie nośne, może dojść do korozji stali zbrojeniowej i będą za jakiś czas poważne problemy. Także sam beton nasiąknięty wodą, także podlega destrukcji, o czym piszę obszernie w swojej książce „Sekrety...”.

Przy okazji, wspomnę o jeszcze jednym aspekcie. Otóż, mimo wycofania kilka lat temu normy PN-88/B-06250 (rozróżniającej tylko 6 stopni wodoszczelności betonu od W2 do W12), nadal jak Polska długa i szeroka, spotykam projekty, w których przewiduje się beton W8 lub inny W. Obecnie, pojęcie wodoszczelności klasyfikuje się prościej, tj. rozróżnia się beton tzw. wodoszczelny i nie wodoszczelny. Kryterium podziału obejmuje głębokość wnikania wody - określanej wg normy PN-EN 12390-8 - przy działaniu wody pod ciśnieniem 0,5 MPa w czasie 72 godzin. W ślad za niemieckimi wymaganiami, uznaje się beton za tzw. wodoszczelny, gdy głębokość wnikania jest mniejsza niż 50 mm. Odpowiada to poprzedniemu stopniowi szczelności W18 - nie przewidywanego w normie wycofanej. Dla porównania, beton w tunelu La Manche ma stopień wodoszczelności odpowiadający W60, co dla naszych wytwórni betonu jest nadal „kosmiczne”, bo osiągnięcie nawet W18 było karkołomne.

Utrzymanie wskazanego na wstępie reżimu technologii wytworzenia betonu o jakimkolwiek stopniu „W” jest na budowach po prostu niemożliwe do osiągnięcia. Nie stosuje do zagęszczania wibratorów o zmiennej częstotliwości drgań, nie zagęszcza się równomiernie w całym przekroju mieszanki, w ogóle nie zagęszcza w strefach krzyżowania się gęsto ułożonych prętów zbrojenia. Kto zwraca uwagę na aurę podczas prac? Spotykam układanie mieszanek podczas upałów, podczas opadów atmosferycznych czy nawet w ujemnych temperaturach. Stosowanie przerw roboczych wyklucza uzyskanie w nich szczelności, a stosowane i reklamowane techniki ich uszczelniania tylko rozśmieszają. Niezwykle trudna do zrealizowania jest również mokra pielęgnacja betonu bez dostępu powietrza i przez zalanie wodą przez przynajmniej na 14 dni od ułożenia mieszanki.

Jak wiadomo z badań, beton jest nieodporny na działanie wody zwykłej czy nawet destylowanej. Woda deszczowa i gruntowa zawiera roztwory chemiczne, co wcześniej czy później niszczy i wypłukuje cement z betonu - zwiększając jego nasiąkliwość. Nie będę się powtarzać, gdyż objaśniam to w swojej książce. Tak więc, dla pełnej i skutecznej ochrony betonu przed wsiąkaniem wody, należy stosować odpowiednio dobrane do danego przypadku hydroizolacje polimerowo-bitumiczne lub polimerowo-cementowe. Można też zastosować beton napowietrzony. Jak, gdzie i kiedy? Podaję w swojej książce. Zapraszam do lektury, zanim jeszcze nie jest za późno.

Odpowiedz na ten wątek

Ta strona używa plików cookie i innych technologii śledzenia do rozróżniania poszczególnych komputerów, ustawiania spersonalizowanych usług, celów statystycznych i analitycznych oraz dostosowywania treści i reklam. Ta strona może również zawierać pliki cookie innych firm. Jeśli nadal korzystasz z witryny, zakładamy, że akceptujesz bieżące ustawienia, ale możesz zmienić je w dowolnym momencie. Więcej informacji tutaj: Polityka prywatności