Odpowiedź NR 28 Wojciech Sikorski: „Pytanie jak rozpoczynać...

Odpowiedź NR 28 Wojciech Sikorski: „Pytanie jak rozpoczynać powinno się ocieplenie zewnętrzne fundamentu i czy jest jakiś sens ocieplać go wewnątrz?"

Poruszył Pan niezwykle ważny temat, przy którym masowo popełnia się błędy zarówno przy projektowaniu, jak i przy wykonawstwie. Przyczyną jest nieznajomość ruchu ciepła i wilgoci przez fundamentowanie w części podziemnej i nadziemnej. Zwykle spotykam projekty, w których nie ma żadnych obliczeń grubości ani lokalizacji termoizolacji fundamentów oraz podłogi na gruncie. O zgrozo - współczynnik przenikania ciepła podłogi na gruncie liczy się jak ściany - tyle, że leżącej. Nie wiem, płakać czy się śmiać? W obliczeniu współczynnika przenikania podłogi nie uwzględnia się istnienia fundamentu ani poziomu wody gruntowej - mimo, iż jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jednoznacznie wskazuje normę PN-EN ISO 12831:2006 a ta normę PN-EN ISO 13370:2008, gdzie są podane zasady obliczania strat ciepła z podłogi do gruntu oraz przez fundamenty. Opisuję to i podaję wzory oraz wykresy w mojej książce w rozdziale 2.4.9.

Zaznaczam, że dobranie warstw podłogi i jej termoizolacji z uwzględnieniem termoizolacji fundamentów, pozwala z jednej strony spełnić wymagania techniczne WT2017 a z drugiej uzyskać rozwiązania dające najniższe koszty budowy i najniższe koszty eksploatacji danego domu. Tego, niestety projektanci nie robią, doprowadzając do sytuacji, że są to rozwiązania „losowe” lub „na wyczucie”. Wykonawca to powiela - inwestor także. Pół biedy, jeśli są to rozwiązania nie poparte optymalizacją, ale bez błędów.

Aspekt obliczenia grubości termoizolacji fundamentów, to tylko jedna strona medalu. Jest jeszcze druga - nie mniej ważna: uniknięcie kondensacji pary wodnej z tytułu mostków cieplnych. To też pięta Achillesa projektów i wykonawców. Wszyscy słyszeli, że są, ale zachowują się, jakby ich nie było. Dziwne, prawda? O ile jeszcze kilka lat temu nie było łatwego dostępu do programów komputerowych obliczających mostki cieplne i sam przymykałem oko na niedopracowane projekty w tym zakresie, to już dzisiaj nie ma ŻADNEGO usprawiedliwienia, by mostki cieplne pomijać. W książce piszę o tym szczegółowo i podaję przykłady. Właśnie z obliczenia mostków ciepła, wyniknie czy należy zastosować jednostronne ocieplenie fundamentu, czy dwustronne i w jakiej grubości na zewnątrz, a jakiej od środka. Wyniknie też głębokość takiego ocieplenia. Już teraz, ogólnie, na bazie setek czy tysięcy takich obliczeń, mogę podać regułę: w żadnym wypadku głębokość termoizolacji pionowej fundamentu (jedno- lub dwustronnej) nie może być mniejsza niż 100 cm p.p.t. - na całym obszarze kraju. Tutaj uwaga: jeśli obliczona głębokość sięga niżej niż planowana głębokość posadowienia ław, to podczas projektowania należy: pogłębić posadowienie lub pozostawić, ale zwiększyć odpowiednio grubość termoizolacji: poziomej pod podłogą, pionowej fundamentu i... grubość termoizolacji w strefie cokołowej, co dokładnie opisuję w rozdziale 1.5.

Czasami i wcale nie sporadycznie, obliczenia mostków cieplnych nie pozwalają na uniknięcie kondensacji pary wodnej w pachwinie między podłogą a ścianą. Wówczas, jedynym uzasadnionym rozwiązaniem jest... zastosowanie przepony termoizolacyjnej. Dotyczy to nie tylko ścian zewnętrznych, ale i wewnętrznych nośnych, co przedstawiam na rysunku 1.5.-35 i do niego obliczeniami.

Ku przestrodze, zamieszczam kilka fotografii domów, gdzie błędnie zaprojektowano i wykonano termoizolacje fundamentów, co skutkuje przemarzaniem, kondensacją pary wodnej i pleśnią w strefie ścian nad podłogą. W przypadkach, gdy obliczenia wskazują na pojedyncze ocieplenie fundamentu, a zastosowano z obu stron, efektem jest zbędny wydatek inwestora na ten cel. W przypadku, gdy zaprojektowano grubość ocieplenia fundamentu i podłogi na gruncie mniejszą niż wskazywałyby obliczenia, efektem jest stałe przepłacanie na zawyżone koszty ogrzewania.

Odpowiedz na ten wątek

Ta strona używa plików cookie i innych technologii śledzenia do rozróżniania poszczególnych komputerów, ustawiania spersonalizowanych usług, celów statystycznych i analitycznych oraz dostosowywania treści i reklam. Ta strona może również zawierać pliki cookie innych firm. Jeśli nadal korzystasz z witryny, zakładamy, że akceptujesz bieżące ustawienia, ale możesz zmienić je w dowolnym momencie. Więcej informacji tutaj: Polityka prywatności