[TŁUMACZENIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH a PONOWNE WYKORZYSTYWANIE...

[TŁUMACZENIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH a PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO]

PUBLICZNE UDOSTĘPNIANIE PAMIĘCI TŁUMACZENIOWYCH POWSTAŁYCH W WYNIKU REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego jednostki publiczne zobowiązane są udostępniać użytkownikom niepublicznym informacje przez siebie wytworzone lub takie, których wytworzenie zostało opłacone ze środków publicznych.

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie takich informacji w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ustawa stanowi implementację dyrektywy 2003/98/WE. Zgodnie z Komunikatem KE [SEC(2009) 597] jedną z kategorii informacji objętych tą regulacją są pamięci tłumaczeniowe. Do tej pory nie miało to większego znaczenia dla praktyki rynkowej, jednak kwestia ta powinna ulec istotnej zmianie.

Ustawa przewiduje ograniczenie prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego ze względu m.in. na ochronę informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych, a także prywatność osoby fizycznej i tajemnicę przedsiębiorcy. Do takich informacji należy też ta część sektora publicznego, którego jawność ograniczona jest przez inne ustawy. Ustawa zakłada także ograniczony dostęp do utworów będących przedmiotem praw majątkowych lub autorskich, jak również do baz danych chronionych przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Pamięci tłumaczeniowe mogą być traktowane (chociaż kwestia ta nie została jednoznacznie rozstrzygnięta) jako takie bazy danych.

Brak tu miejsca na przedstawienie dokładnej analizy prawnej, jednakże konkluzja jest taka, że obowiązkiem ustawowym zamawiających winno być takie konstruowanie umów na usługi tłumaczeniowe, aby pozyskiwać nie tylko prawa autorskie do samych tłumaczeń, ale również prawa do pamięci tłumaczeniowych (ewentualne prawa autorskiej oraz tzw. prawa sui generis), które powinny być następnie upubliczniane, a co najmniej przekazywane zainteresowanym podmiotom, co znacząco powinno zwiększyć konkurencyjność na rynku tych usług i jego dostępność dla MSP.

Stosownie do wzmiankowanych powyżej ograniczeń obowiązkiem publikacji nie byłyby objęte pamięci tłumaczeniowe zawierające informacje poufne i dane osobowe. Jednakże w przypadku tych ostatnich problem jest możliwy do technicznego rozwiązania. W trakcie konferencji ELRC w Brukseli byłem świadkiem demonstracji oprogramowania do anonimizacji dokumentów stanowiących informacje sektora publicznego.

Powyższe kwestie są całkowicie pomijane przez polskie podmioty publiczne ze względu na całkowity brak świadomości co do sposobu realizacji usług tłumaczeniowych i ich produktów, jednak świadomość ta powinna w najbliższych latach istotnie wzrosnąć.

[TŁUMACZENIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH a PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO]

PUBLICZNE UDOSTĘPNIANIE PAMIĘCI TŁUMACZENIOWYCH POWSTAŁYCH W WYNIKU REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego jednostki publiczne zobowiązane są udostępniać użytkownikom niepublicznym informacje przez siebie wytworzone lub takie, których wytworzenie zostało opłacone ze środków publicznych.

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie takich informacji w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ustawa stanowi implementację dyrektywy 2003/98/WE. Zgodnie z Komunikatem KE [SEC(2009) 597] jedną z kategorii informacji objętych tą regulacją są pamięci tłumaczeniowe. Do tej pory nie miało to większego znaczenia dla praktyki rynkowej, jednak kwestia ta powinna ulec istotnej zmianie.

Ustawa przewiduje ograniczenie prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego ze względu m.in. na ochronę informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych, a także prywatność osoby fizycznej i tajemnicę przedsiębiorcy. Do takich informacji należy też ta część sektora publicznego, którego jawność ograniczona jest przez inne ustawy. Ustawa zakłada także ograniczony dostęp do utworów będących przedmiotem praw majątkowych lub autorskich, jak również do baz danych chronionych przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Pamięci tłumaczeniowe mogą być traktowane (chociaż kwestia ta nie została jednoznacznie rozstrzygnięta) jako takie bazy danych.

Brak tu miejsca na przedstawienie dokładnej analizy prawnej, jednakże konkluzja jest taka, że obowiązkiem ustawowym zamawiających winno być takie konstruowanie umów na usługi tłumaczeniowe, aby pozyskiwać nie tylko prawa autorskie do samych tłumaczeń, ale również prawa do pamięci tłumaczeniowych (ewentualne prawa autorskiej oraz tzw. prawa sui generis), które powinny być następnie upubliczniane, a co najmniej przekazywane zainteresowanym podmiotom, co znacząco powinno zwiększyć konkurencyjność na rynku tych usług i jego dostępność dla MSP.

Stosownie do wzmiankowanych powyżej ograniczeń obowiązkiem publikacji nie byłyby objęte pamięci tłumaczeniowe zawierające informacje poufne i dane osobowe. Jednakże w przypadku tych ostatnich problem jest możliwy do technicznego rozwiązania. W trakcie konferencji ELRC w Brukseli byłem świadkiem demonstracji oprogramowania do anonimizacji dokumentów stanowiących informacje sektora publicznego.

Powyższe kwestie są całkowicie pomijane przez polskie podmioty publiczne ze względu na całkowity brak świadomości co do sposobu realizacji usług tłumaczeniowych i ich produktów, jednak świadomość ta powinna w najbliższych latach istotnie wzrosnąć.

![TŁUMACZENIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH a PONOWNE WYKORZYSTYWANIE

Odpowiedz na ten wątek

Ta strona używa plików cookie i innych technologii śledzenia do rozróżniania poszczególnych komputerów, ustawiania spersonalizowanych usług, celów statystycznych i analitycznych oraz dostosowywania treści i reklam. Ta strona może również zawierać pliki cookie innych firm. Jeśli nadal korzystasz z witryny, zakładamy, że akceptujesz bieżące ustawienia, ale możesz zmienić je w dowolnym momencie. Więcej informacji tutaj: Polityka prywatności